Koniec roku to dobry czas na podsumowanie działań Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w ostatnich 12 miesiącach:

 • Najważniejszym wydarzaniem dla naszego Towarzystwa była organizacja 15 Konferencji Szkoleniowej PTA oraz VIII Klinicznego Forum Ekspertów PTA.
 • „Alergologia Polska” uzyskała Impact Factor i jest jednym z najlepiej punktowanych przez MEiN polskich czasopism w alergologii.
 • Działaliśmy aktywnie w sferze mediów współpracując z najważniejszymi czasopismami i portalami branżowymi – m.in. Rynek Zdrowia https://www.facebook.com/rynekzdrowia, Puls Medycyny https://www.facebook.com/PulsMedycyny, Strefa Alergii https://www.facebook.com/strefaalergii, promując alergologię oraz wspierając polskich chorych.
 • Zostaliśmy Członkiem Warsaw Health Innovation Hub (projektu Agencji Badań Medycznych dedykowanego innowacjom w ochronie zdrowia), HEAL (międzynarodowej organizacji działającej na rzecz jakości klimatu i czystości powietrza) oraz UCRAID (sieci pomocy dla uchodźców z Ukrainy z chorobami alergicznymi).
 • Wspieraliśmy młodych Członków PTA poprzez spotkania Klubu Młodych oraz konkursy na grant
  • naukowo-badawczy,
  • na najlepszą pracę oryginalną i doktorską w alergologii,
  • na uczestnictwo w wydarzeniach edukacyjnych.
 • Zorganizowaliśmy pierwszą edycję konkursu na najlepsze prezentacje alergologiczne podczas konferencji studenckich.
 • Realizowaliśmy webinary, wspieraliśmy inicjatywy edukacyjne w alergologii i patronowaliśmy najważniejszym oraz najlepszym spotkaniom edukacyjnym.
 • Kontynuowaliśmy współpracę międzynarodową z EAACI (czego przykładem jest partnerstwo PTA przy Winter School, 8-11 stycznia 2024 w Zakopanem), a Sekcje Problemowe i Oddziały Regionalne prowadziły ożywioną działalność edukacyjną i integrującą.
 • Działaliśmy na rzecz wprowadzenia e-recepty 2.0 Astma – wg aktualnych planów jej wdrożenie przez Ministerstwo Zdrowia w ramach pilotażu to 2024 rok.
 • Zorganizowaliśmy kampanię edukacyjną dla personelu szkolnego w zakresie opieki na dzieckiem z chorobą alergiczną https://pta.med.pl/kampania-edukacyjna/ – w tej tematyce zrealizowaliśmy także wiele inicjatyw medialnych i edukacyjnych kierowanych do szerokich grup społecznych takich jak:

Dziękujemy wszystkim za współpracę i zaangażowanie w działalność PTA w 2023 roku i zachęcamy do śledzenia naszych aktywności na stronie internetowej oraz w social media.

2024 rok będzie czasem wielu aktywności Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, z czego najważniejsze to:

Zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnych działaniach PTA!

Udostępnij nasz post!

Ostatnie wiadomości

Wyzwania w leczeniu astmy – wywiad z prof. Marcinem Moniuszko

15 lutego, 2024|

Na łamach Rynku Zdrowia rozmowa z prof. Marcinem Moniuszko wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Poszukamy odpowiedzi na następujące zagadnienia: Dlaczego astma osłabia naszą odporność? Czy leczenie astmy pomaga [...]

Atopowe Zapalenie Skóry. Wywiad z prof. Romanem Nowickim

30 stycznia, 2024|

AZS to przewlekła i nawrotowa dermatoza alergiczna, która każdego roku dotyka coraz większej liczby osób zarówno wśród dzieci jak również pacjentów dorosłych. Znaczny wzrost zachorowalności odnotowuje się [...]

Spotkanie Klubu Młodych PTA

25 stycznia, 2024|

Serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu Klubu Młodych PTA, które zaplanowane jest w dniach 23-24 maja w Warszawie. Klub Młodych daje możliwość udziału w szkoleniach rozwijających [...]