Polskie Towarzystwo Alergologiczne zaprasza wszystkich zainteresowanych tytułem „Przyjaciela Polskiej Alergologii”. Zaproszenie te jest szczególnie kierowane do podmiotów, które wykazują się w szczególności:

  • wszechstronną działalnością naukową i edukacyjną w zakresie alergologii,
  • propagują praktyczne umiejętności w zakresie alergologii,
  • prowadzą badania naukowe z zakresu epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, profilaktyki, leczenia i farmakoekonomiki chorób alergicznych.

Szczególne znaczenie ma zakres współpracy w strategicznych zadaniach statutowych PTA, niepowiązanych z marketingowymi zainteresowaniami podmiotów.

Tytuł „Przyjaciela Polskiej Alergologii” jest przyznawany przez PTA dorocznie na okres jednego roku i może być wykorzystywany przez podmiot w celach marketingowych, w tym m.in. w prasie, w Internecie, podczas konferencji oraz spotkań organizowanych przez podmiot, jednak nie może być wykorzystywany do promowania konkretnego produktu handlowego ani być z nim w jakikolwiek sposób powiązany. Wykorzystywanie tytułu połączone powinno być z ogólną działalnością podmiotu na rzecz alergologii.

Szczegółowe postanowienia i kryteria przyznania tytułu „Przyjaciela Polskiej Alergologii” zawiera Regulamin:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU „PRZYJACIELA POLSKIEJ ALERGOLOGII” POLSKIEGO TOWARZYSTWA ALERGOLOGICZNEGO

Wraz z przyznaniem tytułu, podmiot może używać opracowanego przez PTA znaku graficznego „Przyjaciela Polskiej Alergologii”.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. tytułu „Przyjaciela Polskiej Alergologii” prosimy o kontakt z Biurem PTA:

tel.: +48 (42) 67769 48
fax.: +48 (42) 679 03 16
e-mail: pta@pta.med.pl