Zarząd Sekcji:
Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi
Zastępca Przewodniczącego: Prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski.
Sekretarz: Dr n. med. Krzysztof Pałgan
Członkowie Zarządu:
Dr hab. med. Aneta Krogulska
Siedziba:
Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Kontakt:
Email: kikalerg@cm.umk.pl
Tel. 52 365 5416
Zarząd Sekcji:
Przewodniczący: Prof. Marek Niedoszytko
Członkowie Zarządu:
Prof. Marita Nittner-Marszalska
Prof. Ewa Cichocka-Jarosz
Zarząd Sekcji:
Przewodniczący: prof. dr hab. dr h.c. Roman J. Nowicki
Specjalista dermatolog, alergolog, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed Gdański Uniwersytet Medyczny, Centrum Medycyny Nieinwazyjnej V p.
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
e-mail: rnowicki@gumed.edu.pl
tel. 58 584 40 10, faks: 58 584 40 20 kom. +48 501 032 994
Wiceprzewodniczący – prof. Cezary Kowalewski
specjalista dermatolog, alergolog, kierownik Kliniki Dermatologii i Immunodermatologii WUM
e-mail: ckowalewski@wum.edu.pl
Sekretarz: dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek 
dermatolog-alergolog, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Gdański Uniwersytet Medyczny, Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, Poradnia alergicznych chorób skóry
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
e-mail: elzbieta.grubska-suchanek@gumed.edu.pl
tel. 58 584 40 10, faks: 58 58 584 40 20
Członkowie Zarządu:
Prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz
dermatolog-alergolog, Katedra i Klinika Dermatologii UM Poznań
e-mail: czarnecka.operacz@gmail.com
Prof. Radosław Śpiewak
Specjalista dermatolog, alergolog kierownik Zakładu Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii UJ, Kraków
e-mail: spiewak.eu@gmail.com
Prof. Magdalena Lange
Prof. Magdalena Trzeciak
Zarząd Sekcji:
Przewodniczący: prof. Rafał Pawliczak
Zarząd Sekcji:
Przewodniczący – Prof. Krzysztof Kowal
Sekretarz – Prof. Radosław Gawlik
Członkowie Zarządu: Prof. Andrzej Emeryk, Prof. Maciej Kupczyk, Dr hab. Ewa Świebocka, Dr n. med. Krzysztof Kłos
Członek honorowy: Prof. Marek Jutel
Zarząd Sekcji:
Przewodniczący: Dr n. med. Piotr Rapiejko
Z-ca Przewodniczącego: Prof. Krzysztof Buczyłko
Z-ca Przewodniczącego: Dr hab. Agnieszka Lipiec
Sekretarz: Dr hab. Edyta Krzych-Fałta
Zarząd Sekcji:
Przewodniczący: Prof. Maciej Chałubiński
Wiceprzewodniczący: Dr n. biol. Adrian Gajewski
Sekretarz: Lek. Aleksandra Likońska
Siedziba:
Klinika Immunologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Pomorska 251, 92-213, Łódź, tel. 42 675 73 09
Zarząd Sekcji:
Przewodniczący: Lek. Piotr Łacwik
Wiceprzewodniczący: Lek. Marcelina Koćwin
Sekretarz: lek. Grzegorz Kardas
Członek Zarządu: lek. Marcelina Przemęcka
Członek Zarządu: lek. Karina Gojny
Zarząd Sekcji:
Przewodnicząca: Prof. dr hab. med. Grażyna Bochenek
Z-ca: Prof. dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska
Sekretarz: Dr hab. med. Joanna Gluck
Członek: Prof. Marta Chełmińska
Członek: Dr hab. med. Grzegorz Porębski
Członek: Dr med. Aleksandra Wardzyńska
Zarząd Sekcji:
Przewodnicząca: Dr n. med. Anna Groblewska
Wiceprzewodnicząca: Dr hab. n. med. Krystyna Stencel-Gabriel
Sekretarz: Dr Anna Stencel-Kuźniacka
Członkowie Zarządu: Dr hab. n. med. Marta Chełmińska, Dr n. med. Ewa Pisarczyk-Bogacka, Dr n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
Zarząd Sekcji:
Przewodniczący: Prof. dr hab. n.med. Andrzej Emeryk
Wiceprzewodniczący: Dr. hab. n. med. Ewa Świebocka
Sekretarz: Lek. med. Anna Bodajko-Grochowska
Członek Zarządu: Prof. dr hab. n.med. Henryk Mazurek
Zarząd Sekcji:
Przewodnicząca: Dr hab n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta
Wiceprzewodnicząca: Dr n. o zdr. Ewa Szynkiewicz
Sekretarz: mgr Ewa Bodzak
Zarząd Sekcji:
Przewodniczący: Prof. Marcin Kurowski
Wiceprzewodniczący
: Prof. Radosław Gawlik
Zarząd Sekcji:
Przewodnicząca: Prof. Barbara Rogala
Wiceprzewodniczący: Prof. Marcin Moniuszko
Sekretarz: Dr n.med. Aleksandra Kucharczyk
Członkowie Zarządu:
Prof. Piotr Kuna
Prof. Grażyna Bochenek
Zarząd Sekcji:
Przewodniczący: dr n. med. Tomasz Matuszewski.
Specjalista alergologii i pediatrii. Starszy specjalista w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.
Kontakt:
Wojskowy Instytut Medyczny
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii,
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa
tel.: 261 817 197(gab.), 261 817 519 (faks i sekretariat Kliniki)
e-mail: tmatuszewski@wim.mil.pl