Polskie Towarzystwo Alergologiczne prowadzi rekomendację produktów na podstawie przeprowadzonych przez Towarzystwo badań. Efektem badania jest Opinia, zawierająca wyniki przeprowadzonych badań oraz wnioski dotyczące, spełnienia przez Wyrób standardów jakościowych, bezpieczeństwa alergologicznego oraz możliwości oznaczenia produktu Znakiem rekomendacji PTA.

W procedurze rekomendacji analizowana jest dokumentacja produktowa – karty charakterystyki produktu, informacje o badaniach jakie przechodził produkt, skład ilościowy i jakościowy, itp.

Procedura otrzymywania rekomendacji PTA jest 3-stopniowa:

  1. W pierwszej fazie dokumenty produktowe są analizowane przez badaczy PTA w celu uzyskania odpowiedzi czy dany produkt ma szansę na rekomendacę,
  2. Jeśli wstępna analiza jest pozytywna dając szansę na rekomendację PTA podpisywana jest umowa, zaś badacze PTA wykonują formalne badanie produktu analizując jego szczegółową dokumentację,
  3. Trzeci etap to przyznanie rekomendacji PTA zgodnie z wynikami badania.

Badanie trwa około miesiąca (może trwać też dłużej ze względu na stopień skomplikowania produktu). Cały proces od rozpoczęcia wstępnego badania do uzyskania rekomendacji trwa od 1 do 3 miesięcy. Badanie to nie ma charakteru badania klinicznego.

Opłaty są ustalane indywidualne i obejmują wynagrodzenie badaczy oraz koszt rekomendacji i zależą od stopnia skomplikowania składu produktu.

Rekomendacja jest przyznawana na okres 3 lat. W tym czasie producent lub dystrybutor rekomendowanego produktu może używać Znaku rekomendacji i haseł rekomendacji na produkcie oraz w narzędziach promocyjnych i reklamowych produktu.

Powyższe warunki mogą ulec zmianie w wyniku indywidualnych ustaleń lub ze względu na specyfikę rekomendowanego produktu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. rekomendacji PTA prosimy o kontakt z Biurem PTA:

tel.: +48 (42) 67769 48
fax.: +48 (42) 679 03 16
e-mail: pta@pta.med.pl

Lista rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne produktów jest dostępna pod tym linkiem – https://dlapacjentow.pta.med.pl/alergia-na-co-dzien/produkty-dla-alergika/