Polskie Towarzystwo Alergologiczne posiada aktualnie 14 Oddziałów Regionalnych grupujących ponad 1400 członków. Oddziały Regionalne koordynują działalność członków PTA na terenie odpowiadającym w przybliżeniu granicom województw. Podstawowym zadaniem Oddziałów Regionalnych jest organizowanie spotkań i szkoleń dla swoich członków oraz rozwijanie inicjatyw alergologicznych na terenie swojego działania.

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

 • Przewodnicząca – Prof dr hab. Marita Nittner-Marszalska
 • Z-ca przewodniczącego: Dr med. Grzegorz Gąszczyk
 • Skarbnik: Dr n. med. Krzysztof Gomułka
 • Sekretarz: Dr med. Krystyna Gietkiewicz
 • Członek: Dr hab. Wojciech Barg

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

 • Przewodniczący – Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
 • Wiceprzewodniczący: dr hab. n. med. Krzysztof Pałgan
 • Skarbnik: Dr n. med. Ewa Gawrońska-Ukleja
 • Sekretarz: Dr n. med. Natalia Ukleja-Sokołowska
 • Członek Zarządu: Dr hab. n. med. Aneta Krogulska

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

 • Przewodniczący – Prof. Andrzej Emeryk
 • Wiceprzewodniczący: Dr Ewa Trębas-Pietraś
 • Skarbnik: Dr Andrzej Durda
 • Sekretarz: Dr n. med. Anna Grzywa-Celińska
 • Członek: Dr Kamil Janeczek

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

 • Przewodnicząca – Dr hab. n. med. prof UM Joanna Jerzyńska
 • Wiceprzewodniczący: Dr hab. n. med. Marcin Kurowski
 • Członek: Dr hab. n. med. Maciej Chałubiński
 • Sekretarz: Dr n. med. Agnieszka Brzozowska
 • Skarbnik: Dr n. med. Daniela Podlecka

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

 • Przewodnicząca – Prof. dr hab. med. Ewa Czarnobilska
 • Wiceprzewodniczący: Dr hab. med. Grzegorz Porębski
 • Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Grażyna Bochenek
 • Sekretarz: dr med. Marcel Mazur
 • Członek: Prof. UJ dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

 • Przewodniczący – Dr n. med. Andrzej Dąbrowski
 • Wiceprzewodniczący: Dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip Raciborski
 • Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki
 • Sekretarz: Dr n. med. Joanna Lange
 • Członek: Dr hab. med. Adam Sybilski

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

 • Przewodniczący – Dr n. med. Przemysław Mroczek
 • Lek. med. Małgorzata Kuca
 • Lek. med. Barbara Szmyd – Paszkiewicz
 • Lek. med. Magdalena Grabowska
 • Lek. med. Anna Wojnar

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

 • Przewodnicząca – Dr hab. n. med. Ewa Świebocka
 • Zastępca przewodniczącego: Prof dr hab. n. med. Krzysztof Kowal
 • Sekretarz: Dr n. med. Grzegorz Siergiejko
 • Skarbnik: Prof. Ziemowit Ziętkowski
 • Członek zarządu: Prof. dr hab. n. med. Zenon Siergiejko

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

 • Przewodnicząca – Dr hab. n. med Marta Chełmińska
 • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek
 • Skarbnik: Dr n. med. Krzysztof Specjalski
 • Sekretarz: Dr n. med. Iwona Damps-Konstańska
 • Członek: Dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

 • Przewodniczący – Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik
 • Prof. dr hab. n. med. Alicja Grzanka
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bożek
 • Dr hab. n. med. Joanna Glück
 • Lek. Olga Branicka

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

 • Przewodniczący – Lek. Oskar Solarski
 • Zastępca przewodniczącego: Lek. Maria Kurasandzis-Szalecka
 • Sekretarz: Lek. Patrycja Czeczot-Starba
 • Skarbnik: Lek. Ilona Pietrzyk
 • Członek: Lek. Anna Latos

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

 • Przewodnicząca – Dr n. med. Magdalena Małgorzata Zakrzewska
 • Wiceprzewodniczący: Dr Piotr Klementowski
 • Skarbnik: Dr Natalia Zdanowska
 • Sekretarz: Dr Jolanta Woźniak
 • Członek: Dr Mariola Niedźwiecka

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

 • Przewodnicząca – Dr n. med. Izabella Pawlik
 • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Michał Rogacki
 • Skarbnik: Prof. Magdalena Czarnecka Operacz
 • Sekretarz: Dr n. med. Tadeusz Grochowina
 • Członek: Prof. Anna Bręborowicz

Zarząd Oddziału (kadencja 2021 – 2024):

 • Przewodnicząca – Dr n. med. Iwona Poziomkowska-Gęsicka
 • Wiceprzewodniczący: Lek. med. Jan Zdanowski
 • Skarbnik: Lek med. Małgorzata Sokołowska
 • Sekretarz: Lek med. Marta Gazdowska
 • Członek: Lek. med. Kamila Błudnicka