Zapraszamy wszystkich Członków PTA do skorzystania z propozycji EAACI – każdy nowy i obecny Członek EAACI może płacić składkę członkowską w wysokości 30 euro rocznie, o ile jest pełnoprawnym Członkiem PTA i nie zalega z płatnością składek członkowskich w naszym Towarzystwie.

Członek PTA pobiera i podpisuje oświadczenie umożliwiające PTA przekazywanie danych EAACI informacji o statusie członkostwa i składkach (OŚWIADCZENIE DOC PDF).

Oświadczenie zostaje przesłane do PTA w formie skanu na adres mailowy pta@pta.med.pl (bez tego dokumentu PTA nie będzie mogło udzielić żadnych informacji EAACI na temat statusu członkostwa w PTA oraz opłacenia składek danej osoby).

Po zalogowaniu do strefy członkowskiej EAACI https://my.eaaci.org/profile/membership należy postępować zgodnie z poniższym schematem.

W polu Society ID (pozycja 4 na schemacie) należy wpisać PTA.

Zapraszamy do zapisywania się do EAACI i zachęcamy do aktywnego udziału w tej jednej z najważniejszych organizacji alergologicznych na świecie!