Grant naukowo-badawczy PTA 2024

Serdecznie zapraszamy do ubiegania się o grant naukowo-badawczy dla członków Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Wysokość grantu w 2024 roku wynosi 25 000 zł. Zwycięzca postępowania konkursowego zostanie wybrany przez Komisję Konkursową w trakcie XV Międzynarodowego Kongresu PTA (9-12 października 2024, Kraków).

Termin składania aplikacji mija 30 czerwca 2024 r.

Przyjmowanie wniosków zostało zakończone!

Grant PTA na Kongres EAACI w Walencji

W związku ze zbliżającym się Kongresem EAACI w Walencji (31 maja-3 czerwca), PTA ufundowało grant obejmujący fee na udział w tym wydarzeniu.

Serdecznie zachęcamy Młodych Członków PTA do startu w konkursie o ten grant.

Przyjmowanie wniosków zostało zakończone!

Polskie Towarzystwo Alergologiczne zaprasza Studenckie Towarzystwa Naukowe do udziału nowej aktywności dla młodych naukowców zainteresowanych tematyką alergologiczną.

Zarząd Główny PTA przyjął Regulamin konkursu dla osób prezentujących swoje prace z zakresu alergologii podczas kongresów, konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez STN. Jedynym warunkiem jest deklaracja chęci udziału w konkursie w formularzu rejestracji na wydarzenie STN oraz przekazanie do PTA zaprezentowanej pracy celem procedowania jej w konkursie.

Regulamin do pobrania

Nagroda PTA im. Prof. Mieczysława Obtułowicza za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie alergologii

Nagroda ta jest przyznawana przez Komisję ds. grantów PTA w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną nie wcześniej niż w 2023 roku, a zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać: autor pracy, a w wyjątkowych sytuacjach zamiast autora zgłoszenia pracy może dokonać: promotor, dziekan wydziału uczelni lub dyrektor instytutu naukowego.

Zgłaszanie prac zostało zakończone.

Nagroda PTA im. prof. B. Romańskiego za najlepszą pracę oryginalną w dziedzinie alergologii

Celem ufundowanej przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne nagrody imieniem prof. Bogdana Romańskiego, pierwszego Prezydenta PTA (1982 – 1988), jest coroczne wyłonienie najlepszej pracy oryginalnej w dziedzinie alergologii opublikowanej przez Członka Towarzystwa. W konkursie może brać udział pierwszy Autor pracy oryginalnej, który nie ukończył 35 r.ż. i jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Do konkursu mogą być zgłoszone prace oryginalne, które zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym ze współczynnikiem oddziaływania (Impact Factor) nie mniejszym niż 2,000. Konkurs odbywa się cyklicznie raz do roku. Zgłaszane mogą być prace przyjęte do druku nie później niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem terminu nadsyłania prac do konkursu w danym roku.

Zgłaszanie prac zostało zakończone.

Grant naukowo-badawczy PTA

Serdecznie zapraszamy do ubiegania się o grant naukowo-badawczy dla członków Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Dotychczas konkurs na grant naukowo-badawczy był organizowany raz na 3 lata, ale by zwiększyć wsparcie dla młodych talentów alergologicznych, PTA podjęło decyzję o jego corocznej edycji kierowanej do Członków Juniorów.

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.

Granty szkoleniowe dla młodych członków PTA na Konferencję w Toruniu

Miło nam poinformować, że w związku ze zbliżającą się 15 Konferencją PTA w Toruniu, Polskie Towarzystwo Alergologiczne ustanowiło granty szkoleniowe dla Młodych Członków Towarzystwa.

Grant szkoleniowy obejmuje uczestnictwo w Konferencji (opłata zjazdowa-fee) oraz zakwaterowanie w hotelu. Liczba grantów wynosi 4.

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.