Polskie Towarzystwo Alergologiczne od samego początku upowszechnia wiedzę na temat alergologii w społeczeństwie, w szczególności w środowisku medycznym. Ponadto organizuje i popiera badania i prace naukowych w zakresie alergologii, a także prowadzi i wspiera różne formy działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie alergologii.

Do tej współpracy Towarzystwa zaprasza podmioty niekomercyjne (instytucje państwowe i organizacje pozarządowe czy samorządy) oraz podmioty komercyjne, zainteresowane podnoszeniem wiedzy i świadomości alergologicznej w naszym społeczeństwie.

Znajdą tu Państwo szeroką ofertę jaką nasze Towarzystwo przygotowało dla wszystkich zainteresowanych współpracą na rzecz alergologii, dla dobra polskich pacjentów jak i polskiej medycyny w ogóle. Liczymy także na Państwa oryginalne pomysły i indywidualne projekty, w których Polskie Towarzystwo Alergologiczne mogłoby aktywnie uczestniczyć, wspierając inicjatywy promedyczne i propacjenckie.