Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów, które co 3 lata dokonuje wyboru nowych organów Towarzystwa:

  • Zarządu Głównego
  • Głównej Komisji Rewizyjnej
  • Sądu Koleżeńskiego

Walne Zgromadzenie Delegatów udziela także absolutorium odchodzącemu Zarządowi Głównemu.

Zarząd Główny kadencji 2021-2024

Zarząd Główny
Prezydent
Prof. Maciej Kupczyk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi
Wice Prezydent
Prof. Marcin Moniuszko
Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Prezydent Elekt
Prof. Radosław Gawlik
Klinika i Katedra Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Śląski Uniwersytet Medyczny
Sekretarz
Dr
 Iwona Poziomkowska-Gęsicka
Zakład Alergologii Klinicznej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Skarbnik
Dr Izabela Kupryś-Lipińska
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi
Prezydent kadencji 2018-2021
Prof. Marek Kulus

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. Zbigniew Bartuzi 
Klinika i Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Prof. Marta Chełmińska
Klinika Alergologii i Pneumonologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz
Klinika i Katedra Dermatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. Ewa Czarnobilska
Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dr Piotr Dąbrowiecki
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Prof. Jerzy Kruszewski
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Prof. Piotr Kuna
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. Marek Niedoszytko
Klinika Alergologii i Pneumonologii Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr Piotr Rapiejko
Klinika Otolaryngologii WIM, Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych, Warszawa
Prof. Bolesław Samoliński
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Główna Komisja Rewizyjna kadencji 2021-2024

OpisZdjęcie
Prof. Alicja Grzanka - przewodnicząca
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii, Śląski Uniwersytet Medyczny

Prof. Andrzej Chciałowski - wice przewodniczący
Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa

Dr Aneta Tomaszewska

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Paweł Gonerko

Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii, SPSZOZ “ZDROJE” w Szczecinie

Prof. Cezary Pałczyński
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sąd Koleżeński kadencji 2021-2024

OpisZdjęcie

Prof. Krzysztof Pałgan - przewodniczący

Klinika i Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Prof. Krzysztof Buczyłko - wice przewodniczący
Centrum Alergologii w Łodzi

Dr Adrian Gajewski
Klinika Immunologii i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr Krzysztof Kłos

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Prof. Aneta Krogulska
Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy