Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 roku było przyczynkiem do uruchomienia prac Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Koalicji na rzecz Leczenia Astmy nad kampanią edukacyjną skierowaną do pracowników szkół. Jej realizacja startuje wraz z nowym rokiem szkolnym. Celem kampanii „Jak pomóc uczniowi z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, AZS lub pokrzywką?” jest wyposażenie pracowników szkół podstawowych, ale i nie tylko, w materiały, w których w prosty sposób pokazujemy schematy postępowania dotyczące opieki nad uczniami z alergiami oraz anafilaksją, przebywającymi na terenie szkoły.

Naszą idee fixe jest oswojenie obaw i lęków związanych z podaniem leków ratujących życie dzieciom doświadczającym ataku astmy, wstrząsu anafilaktycznego czy ataku innej choroby alergicznej wymienionej w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia – mówi prof. Maciej Kupczyk, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – Zależy nam na uświadomieniu pracowników szkół, w tym przede wszystkim nauczycieli, że niepodanie leku może być dużo bardziej brzemienne w skutkach niż jego nieodpowiednie podanie – uzupełnia prof. Kupczyk

W ramach kampanii za pomocą m.in. portalu LIBRUS do pracowników szkół trafi:

  • materiał wideo będący rozmową doktora Piotra Dąbrowieckiego, alergologa, Lidii Kołakowskiej, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie oraz Marty Zawadzkiej-Koc, mamy dziecka z chorobami alergicznymi, w trakcie której omówione są schematy postępowania, czynniki wyzwalające oraz charakterystyczne objawy wymienionych w Obwieszczeniu MZ chorób. W materiale pokazany jest również punkt widzenia rodzica oraz dyrektora szkoły, w kontekście udzielania pomocy uczniowi z chorobą alergiczną czy anafilaksją. Całość moderowana przez Annę Ben Drissi, dyrektor zarządzającą PTA.
  • materiały graficzne przedstawiające w atrakcyjny, a zarazem merytoryczny sposób, manuale postępowania przygotowane przez Barbarę Grzelak, znaną jako „Gryzmolnik”.

Projekt realizowany jest ze środków własnych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, przy wsparciu Strefy Alergii oraz firm AstraZeneca, ChiesiPolpharma.

Do pobrania manuale postępowania: