PUBLIKACJA RAPORTU „CO NAM PRZESZKADZA DOBRZE LECZYĆ ASTMĘ CIĘŻKĄ? PUNKT WIDZENIA LEKARZA”

Raport “Co nam przeszkadza dobrze leczyć astmę ciężką? Punkt widzenia lekarza”  to wszechstronna analiza obejmująca obszary diagnostyki, terapii oraz edukacji i szkolenia chorych z punktu widzenia lekarza. Dokument w esencjonalny sposób opisuje stan aktualny pokazujący deficyty, które nie pozwalają na właściwą opiekę chorych z astmą ciężką.

Opisane w Raporcie wszelkiego rodzaju ograniczenia w pracy lekarza nie mogą wstrzymywać dostępu do nowoczesnego leczenia dającemu jego pacjentowi szansę na życie bez najbardziej uciążliwych objawów astmy ciężkiej.

Raport jest kontynuacją analizy „Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta”, która opisywała historie i doświadczenia chorych leczonych różnymi terapiami.Mamy nadzieję, że oba dokumenty zainicjują społeczną dyskusję w temacie poprawy opieki nad pacjentami z astmą ciężką, jak i zniwelują bariery w dostępie do nowoczesnych terapii w ramach systemu ochrony zdrowia.