Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie w kwietniu b.r. przyjęła zasady refundacji do szkoleń i materiałów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Kwota do 1000 zł brutto jest przyznawana raz na dwa lata, a z benefitu może skorzystać każdy lekarz, który zdobył 200 punktów edukacyjnych w pełnym okresie rozliczeniowym. Podstawą do jego ubiegania się jest wniosek o refundację dostępny na stronie ODZ. Zwrot kosztów w danym roku jest przyznawany lekarzowi do momentu wykorzystania całej kwoty, jednak niewykorzystanie środków nie kumuluje ich w kolejnym rozliczeniu. Program obejmuje koszty poniesione wyłącznie od 1 stycznia 2023 r. Łączny budżet programu refundacji w tym roku to milion złotych i będą one przyznawane do momentu wyczerpania tej puli.

O refundację szkoleń może ubiegać się każdy członek OIL w Warszawie, który:

  • jest jej członkiem nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy (z wyłączeniem lekarzy stażystów będących członkami OIL od chwili zakończenia studiów),
  • na dzień złożenia wniosku nie posiada zaległości składkowych,
  • na dzień złożenia wniosku dopełnił obowiązku aktualizacji danych w Okręgowym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów,
  • nie korzystał z innej formy pomocy finansowej celem sfinansowania, refundacji danej formy doskonalenia zawodowego,
  • przynajmniej raz przed dniem złożenia wniosku dopełnił obowiązku rozliczenia punktów edukacyjnych lub jest w trakcie specjalizacji oraz, dla którego nie upłynął pierwszy okres rozliczeniowy,
  • wyraził zgodę na umieszczenie swoich danych w izbowym wykazie członków Okręgowej Izby Lekarskiej, którzy skorzystali z refundacji na podstawie załączonego Regulaminu.

Ponadto, o refundację szkoleń mogą ubiegać się członkowie OIL w Warszawie, którzy przez pierwsze dwa lata swojej pracy po odbyciu stażu podyplomowego nie rozpoczęli specjalizacji, a tym samym nie mogli dopełnić obowiązku doskonalenia zawodowego.

Więcej na stronie

Udostępnij nasz post!

Ostatnie wiadomości

Analiza programu lekowego B.44

6 listopada, 2023|

To dokument, którego celem jest zaproponowanie rozwiązań poprawiających sytuację osób chorych na astmę ciężką, w tym dostępności leków biologicznych. W jego ramach przeprowadzono analizę organizacji [...]

Akademia Młodego Alergologa 2024

24 października, 2023|

W odpowiedzi na liczne pytania, PTA wraz z Komitetem Naukowym pod przewodnictwem dr n. med. Aleksandry Kucharczyk, zaprasza do Akademii Młodego Alergologa 2024! Szkolenie będzie [...]

VIII Kliniczne Forum Ekspertów – fotorelacja

26 października, 2023|

Wystartowało VIII Kliniczne Forum Ekspertów PTA! W ciągu trzech dni zaprezentujemy nowości alergologii i pulmonologii w niepowtarzalnej atmosferze, którą oferują tylko i wyłącznie spotkania naszego [...]

PTA członkiem WHIH

17 października, 2023|

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) rośnie w siłę m.in. dzięki naszemu akcesowi. Dzisiaj podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego staliśmy się członkiem unikalnej na skalę Europy [...]