Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie w kwietniu b.r. przyjęła zasady refundacji do szkoleń i materiałów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Kwota do 1000 zł brutto jest przyznawana raz na dwa lata, a z benefitu może skorzystać każdy lekarz, który zdobył 200 punktów edukacyjnych w pełnym okresie rozliczeniowym. Podstawą do jego ubiegania się jest wniosek o refundację dostępny na stronie ODZ. Zwrot kosztów w danym roku jest przyznawany lekarzowi do momentu wykorzystania całej kwoty, jednak niewykorzystanie środków nie kumuluje ich w kolejnym rozliczeniu. Program obejmuje koszty poniesione wyłącznie od 1 stycznia 2023 r. Łączny budżet programu refundacji w tym roku to milion złotych i będą one przyznawane do momentu wyczerpania tej puli.

O refundację szkoleń może ubiegać się każdy członek OIL w Warszawie, który:

  • jest jej członkiem nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy (z wyłączeniem lekarzy stażystów będących członkami OIL od chwili zakończenia studiów),
  • na dzień złożenia wniosku nie posiada zaległości składkowych,
  • na dzień złożenia wniosku dopełnił obowiązku aktualizacji danych w Okręgowym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów,
  • nie korzystał z innej formy pomocy finansowej celem sfinansowania, refundacji danej formy doskonalenia zawodowego,
  • przynajmniej raz przed dniem złożenia wniosku dopełnił obowiązku rozliczenia punktów edukacyjnych lub jest w trakcie specjalizacji oraz, dla którego nie upłynął pierwszy okres rozliczeniowy,
  • wyraził zgodę na umieszczenie swoich danych w izbowym wykazie członków Okręgowej Izby Lekarskiej, którzy skorzystali z refundacji na podstawie załączonego Regulaminu.

Ponadto, o refundację szkoleń mogą ubiegać się członkowie OIL w Warszawie, którzy przez pierwsze dwa lata swojej pracy po odbyciu stażu podyplomowego nie rozpoczęli specjalizacji, a tym samym nie mogli dopełnić obowiązku doskonalenia zawodowego.

Więcej na stronie

Udostępnij nasz post!

Ostatnie wiadomości

Ruszamy z kampanią edukacyjną!

22 września, 2023|

Ruszamy z kampanią „Jak pomóc uczniowi z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, AZS lub pokrzywką?” zaprojektowana i stworzona z myślą o pracownikach szkół podstawowych. [...]

Wyniki konkursu PTA dla studentów

21 września, 2023|

Miło nam poinformować, że zakończyła się pierwsza edycja Konkursu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dla osób prezentujących swoje prace z zakresu alergologii podczas kongresów, konferencji i innych [...]

XIX Forum Rynku Zdrowia

13 września, 2023|

W dniach 16-17 października w Warszawie odbędzie się XIX Forum Rynku Zdrowia – wydarzenie poświęcone ochronie zdrowia, z udziałem wybitnych postaci medycyny, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, [...]

F-gazy i ich wpływ na zmiany klimatyczne

25 sierpnia, 2023|

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji prof. Macieja Kupczyka - Prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i sygnatariusza Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, na temat efektu cieplarnianego i wpływu [...]