Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie w kwietniu b.r. przyjęła zasady refundacji do szkoleń i materiałów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Kwota do 1000 zł brutto jest przyznawana raz na dwa lata, a z benefitu może skorzystać każdy lekarz, który zdobył 200 punktów edukacyjnych w pełnym okresie rozliczeniowym. Podstawą do jego ubiegania się jest wniosek o refundację dostępny na stronie ODZ. Zwrot kosztów w danym roku jest przyznawany lekarzowi do momentu wykorzystania całej kwoty, jednak niewykorzystanie środków nie kumuluje ich w kolejnym rozliczeniu. Program obejmuje koszty poniesione wyłącznie od 1 stycznia 2023 r. Łączny budżet programu refundacji w tym roku to milion złotych i będą one przyznawane do momentu wyczerpania tej puli.

O refundację szkoleń może ubiegać się każdy członek OIL w Warszawie, który:

  • jest jej członkiem nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy (z wyłączeniem lekarzy stażystów będących członkami OIL od chwili zakończenia studiów),
  • na dzień złożenia wniosku nie posiada zaległości składkowych,
  • na dzień złożenia wniosku dopełnił obowiązku aktualizacji danych w Okręgowym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów,
  • nie korzystał z innej formy pomocy finansowej celem sfinansowania, refundacji danej formy doskonalenia zawodowego,
  • przynajmniej raz przed dniem złożenia wniosku dopełnił obowiązku rozliczenia punktów edukacyjnych lub jest w trakcie specjalizacji oraz, dla którego nie upłynął pierwszy okres rozliczeniowy,
  • wyraził zgodę na umieszczenie swoich danych w izbowym wykazie członków Okręgowej Izby Lekarskiej, którzy skorzystali z refundacji na podstawie załączonego Regulaminu.

Ponadto, o refundację szkoleń mogą ubiegać się członkowie OIL w Warszawie, którzy przez pierwsze dwa lata swojej pracy po odbyciu stażu podyplomowego nie rozpoczęli specjalizacji, a tym samym nie mogli dopełnić obowiązku doskonalenia zawodowego.

Więcej na stronie

Udostępnij nasz post!

Ostatnie wiadomości

Webinar „Zapytaj alergologa…”

27 maja, 2024|

„Zapytaj alergologa…” to projekt edukacyjny pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Pięć najczęstszych przyczyn wizyt u alergologa w pięciu rozmowach - scenach obrazujących, co w myśl [...]

Spotkanie Klubu Młodych PTA – maj 2024

24 maja, 2024|

Trwa właśnie kolejne spotkanie Klubu Młodych PTA! Tym razem uczestnicy poznają możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie. W trakcie szkolenia prowadzonego przez Radosława Mechło poruszamy [...]

VIII Kongres Patient Empowerment

15 maja, 2024|

W dniach 14-15 maja odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w Warszawie VIII Kongres Patient Empowerment. Jest to wydarzenie skierowane do pacjentów, lekarzy, opiekunów [...]

Walne zgromadzenie oddziałów regionalnych

13 maja, 2024|

Przedstawiamy harmonogram zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych Oddziałów Regionalnych PTA w 2024 roku. Zapraszamy wszystkich Członków PTA do udziału w zgromadzeniach! Szczegóły zebrań dostępne na naszej stronie: https://pta.med.pl/oddzialy-regionalne/walne-zgromadzenie-oddzialow-regionalnych