Anafilaksja to ciężka, natychmiastowa (rozwijająca się na przestrzeni minut) reakcja alergiczna organizmu, która stanowi zagrożenie życia chorego. Właśnie dlatego tak ważne jest zachowanie przytomności i szybkie udzielenie pomocy osobie doświadczającej wstrząsu anafilaktycznego.

3 listopada ub.r. Obwieszczeniem Ministra Zdrowia weszły w życie opracowane przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego zalecenia postępowania dot. opieki nad uczniami m.in. z anafilaksją w szkole. Klinicyści w bardzo dokładny sposób opisali w nich cały proces udzielania pomocy.

Już dzisiaj udostępniamy Państwu manual, przygotowany przez resort zdrowia we współpracy z naszym Towarzystwem, obrazujący wspomniany powyżej proces. Bez wątpienia materiał ten będzie przydatny w oswajaniu i edukowaniu nauczycieli oraz pracowników szkół z zasadami udzielania pomocy uczniom doświadczającym wstrząsu anafilaktycznego.

Zachęcamy do udostępniania wideo, jak również do zapoznania się z nim. Nigdy nie wiadomo, kiedy może pojawić się konieczność udzielenia pomocy i podania adrenaliny osobie z anafilaksją, a pamiętajmy, że zawsze lepiej ratować niż czekać.

Adrenalina jest lekiem iniekcyjnym, ale tylko ten lek jest w stanie odwrócić większość mechanizmów anafilaksji. Co ważne konsekwencje złego lub pochopnego podania są dużo mniejsze niż konsekwencje biernej postawy. Adrenalina jest lekiem, który podany w takich sytuacjach skutkuje zwiększeniem ciśnienia tętniczego, rozszerzeniem dróg oddechowych i zwiększeniem poziomu cukru we krwi, ale nigdy śmiercią. – mówi prof. Zbigniew Bartuzi, przewodniczący Zespołu PTA ds. dostępności adrenaliny w szkole.

Jednocześnie chcemy przekazać, że nasze Towarzystwo jest w toku prac nad podcastem, w którym dokładnie omówimy zarówno zmiany, jakie w polskim szkolnictwie wprowadziło wspomnianej wyżej Obwieszczenie, jak również zasady postępowania w pozostałych, czterech jednostkach chorobowych (astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, pokrzywka), o których mowa w dokumencie. Materiał będzie dystrybuowany bezpośrednio do nauczycieli przy wykorzystaniu możliwych kanałów dotarcia.

Udostępnij nasz post!

Ostatnie wiadomości

Analiza programu lekowego B.44

6 listopada, 2023|

To dokument, którego celem jest zaproponowanie rozwiązań poprawiających sytuację osób chorych na astmę ciężką, w tym dostępności leków biologicznych. W jego ramach przeprowadzono analizę organizacji [...]

Akademia Młodego Alergologa 2024

24 października, 2023|

W odpowiedzi na liczne pytania, PTA wraz z Komitetem Naukowym pod przewodnictwem dr n. med. Aleksandry Kucharczyk, zaprasza do Akademii Młodego Alergologa 2024! Szkolenie będzie [...]

VIII Kliniczne Forum Ekspertów – fotorelacja

26 października, 2023|

Wystartowało VIII Kliniczne Forum Ekspertów PTA! W ciągu trzech dni zaprezentujemy nowości alergologii i pulmonologii w niepowtarzalnej atmosferze, którą oferują tylko i wyłącznie spotkania naszego [...]

PTA członkiem WHIH

17 października, 2023|

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) rośnie w siłę m.in. dzięki naszemu akcesowi. Dzisiaj podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego staliśmy się członkiem unikalnej na skalę Europy [...]