Anafilaksja to ciężka, natychmiastowa (rozwijająca się na przestrzeni minut) reakcja alergiczna organizmu, która stanowi zagrożenie życia chorego. Właśnie dlatego tak ważne jest zachowanie przytomności i szybkie udzielenie pomocy osobie doświadczającej wstrząsu anafilaktycznego.

3 listopada ub.r. Obwieszczeniem Ministra Zdrowia weszły w życie opracowane przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego zalecenia postępowania dot. opieki nad uczniami m.in. z anafilaksją w szkole. Klinicyści w bardzo dokładny sposób opisali w nich cały proces udzielania pomocy.

Już dzisiaj udostępniamy Państwu manual, przygotowany przez resort zdrowia we współpracy z naszym Towarzystwem, obrazujący wspomniany powyżej proces. Bez wątpienia materiał ten będzie przydatny w oswajaniu i edukowaniu nauczycieli oraz pracowników szkół z zasadami udzielania pomocy uczniom doświadczającym wstrząsu anafilaktycznego.

Zachęcamy do udostępniania wideo, jak również do zapoznania się z nim. Nigdy nie wiadomo, kiedy może pojawić się konieczność udzielenia pomocy i podania adrenaliny osobie z anafilaksją, a pamiętajmy, że zawsze lepiej ratować niż czekać.

Adrenalina jest lekiem iniekcyjnym, ale tylko ten lek jest w stanie odwrócić większość mechanizmów anafilaksji. Co ważne konsekwencje złego lub pochopnego podania są dużo mniejsze niż konsekwencje biernej postawy. Adrenalina jest lekiem, który podany w takich sytuacjach skutkuje zwiększeniem ciśnienia tętniczego, rozszerzeniem dróg oddechowych i zwiększeniem poziomu cukru we krwi, ale nigdy śmiercią. – mówi prof. Zbigniew Bartuzi, przewodniczący Zespołu PTA ds. dostępności adrenaliny w szkole.

Jednocześnie chcemy przekazać, że nasze Towarzystwo jest w toku prac nad podcastem, w którym dokładnie omówimy zarówno zmiany, jakie w polskim szkolnictwie wprowadziło wspomnianej wyżej Obwieszczenie, jak również zasady postępowania w pozostałych, czterech jednostkach chorobowych (astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, pokrzywka), o których mowa w dokumencie. Materiał będzie dystrybuowany bezpośrednio do nauczycieli przy wykorzystaniu możliwych kanałów dotarcia.

Udostępnij nasz post!

Ostatnie wiadomości

Walne Zgromadzenie Delegatów PTA

25 czerwca, 2024|

Niniejszym informujemy, iż Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego odbędzie się w dniu 9 października 2024 r. o godzinie 11.00 (I termin, II termin – [...]

World Allergy Week 2024

7 czerwca, 2024|

Alergie pokarmowe stają się coraz bardziej powszechne u ludzi w każdym wieku, na całym świecie. Szacuje się, że w Polsce, występują u 4—8% dzieci i [...]