Nagroda PTA im. Prof. Mieczysława Obtułowicza za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie alergologii

Zachęcamy do zgłaszania prac doktorskich do konkursu PTA o nagrodę im. Prof. Mieczysława Obtułowicza.

Nagroda ta jest przyznawana przez Komisję ds. grantów PTA w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną nie wcześniej niż w 2022 roku (niezgłoszoną do konkursu wcześniej), a zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać: autor pracy, a w wyjątkowych sytuacjach zamiast autora zgłoszenia pracy może dokonać: promotor, dziekan wydziału uczelni lub dyrektor instytutu naukowego. Ostateczny termin nadsyłania wniosków to 28 lutego 2023 r. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi w terminie do 31 marca 2023 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania: Regulamin-konkursu-najlepsza-rozprawa-doktorska-PTA-2022
Formularz dostępny na stronie: Najlepsza rozprawa doktorska w dziedzinie alergologii

Nagroda PTA im. Prof. Bogdana Romańskiego za najlepszą pracę oryginalną w dziedzinie alergologii

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Nagroda PTA im. Prof. Bogdana Romańskiego za najlepszą pracę oryginalną w dziedzinie alergologii”.

Celem ufundowanej przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne nagrody imieniem prof. Bogdana Romańskiego, pierwszego Prezydenta PTA (1982 – 1988), jest coroczne wyłonienie najlepszej pracy oryginalnej w dziedzinie alergologii opublikowanej przez Członka Towarzystwa. W konkursie może brać udział pierwszy Autor pracy oryginalnej, który nie ukończył 35 r.ż. i jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Do konkursu mogą być zgłoszone prace oryginalne, które zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym ze współczynnikiem oddziaływania (Impact Factor) nie mniejszym niż 2,000. Konkurs odbywa się cyklicznie raz do roku. Zgłaszane mogą być prace przyjęte do druku nie później niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem terminu nadsyłania prac do konkursu w danym roku. Ostateczny termin nadsyłania wniosków to 28 lutego 2023 r. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi w terminie do 31 marca 2023 r.

Zapraszamy do udziału!

Do pobrania: Regulamin-konkursu-najlepsza-praca-oryginalna-PTA-2022
Formularz dostępny na stronie: Najlepsza praca oryginalna w dziedzinie alergologii

 

Udostępnij nasz post!

Ostatnie wiadomości

Grant naukowo-badawczy PTA 2023

18 stycznia, 2023|

Serdecznie zapraszamy do ubiegania się o grant naukowo-badawczy dla członków Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Dotychczas konkurs na grant naukowo-badawczy był organizowany raz na 3 [...]

Zrozum swoją alergię i zagraj z Orkiestrą

5 stycznia, 2023|

Całodniowy cykl bezpłatnych webinarów o alergii Portal Strefa Alergii pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego przygotował cykl bezpłatnych wykładów online dla pacjentów, które potrwają cały dzień. [...]