Zapraszamy Członków Klubu Młodych PTA i osoby, które chcą do niego dołączyć, do udziału w organizowanych we współpracy z firmą Polpharma warsztatach “Sztuka Prezentacji Danych – Kontynuacja” prowadzonych przez eksperta i znawcę tematu – Filipa Werstlera.

Spotkanie odbędzie się w dniach 30.11 -01.12.2023 w Warszawie. Obowiązuje limit miejsc!

Osoby nie będące członkami Klubu Młodych PTA zapraszamy przed rejestracją na warsztaty do przystąpienia do Klubu.

Spotkanie Klubu Młodych - rejestracja

oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w powyższym wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rejestracyjnej, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).