Redakcja „Pulsu Medycyny” zaprezentowała wyniki 20 jubileuszowej edycji plebiscytu wskazującego na 100 najważniejszych osób w medycynie i systemie ochrony zdrowia.

Na obu listach nie zabrakło przedstawicieli polskiej alergologii i naszego Towarzystwa:

Medycyna:

  • 24. Marek Jutel, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej i alergologii; kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; past prezydent European Academy of Allergy and Clinical Immunology; jeden z reprezentantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w prestiżowym zestawieniu najbardziej wpływowych ludzi nauki TOP 2 proc. przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda, wydawnictwo Elsevier i firmę SciTech Strategies.
  • 34. Andrzej Mariusz Fal, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr., spec. chorób wewnętrznych, alergologii i zdrowia publicznego; kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA w Warszawie, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego; członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska.
  • 97. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii w Klinice Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

System ochrony zdrowia:

  • 69. Karina Jahnz-Różyk, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergologii, immunologii klinicznej, ekspert w dziedzinie farmakoekonomiki i badań klinicznych, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego, konsultant krajowa w dziedzinie alergologii.
  • 74. Bolesław Samoliński, prof. dr hab. n. med., spec. laryngologii i alergologii, spec. zdrowia publicznego, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego oraz Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Alergologii i Immunologii Uczelnianego Centrum Klinicznego, przewodniczący Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, wiceprzewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, wiceprzewodniczący Narodowej Rady Seniora.

Poza powyższymi osobami, na obu listach obecni są także sygnatariusze Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, której liderem jest PTA: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr Jakub Gierczyński, dr Jerzy Gryglewicz, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. Paweł Śliwiński.

Obecność przedstawicieli PTA i Koalicji w tym plebiscycie to wyraz uznania dla naszych starań na rzecz poprawy lecznictwa alergologicznego w Polsce i sytuacji pacjentów z chorobami alergicznymi.

Gratulujemy laureatom!

Cały artykuł.

Udostępnij nasz post!

Ostatnie wiadomości

Walne Zgromadzenie Delegatów PTA

25 czerwca, 2024|

Niniejszym informujemy, iż Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego odbędzie się w dniu 9 października 2024 r. o godzinie 11.00 (I termin, II termin – [...]

World Allergy Week 2024

7 czerwca, 2024|

Alergie pokarmowe stają się coraz bardziej powszechne u ludzi w każdym wieku, na całym świecie. Szacuje się, że w Polsce, występują u 4—8% dzieci i [...]