Kampania “Masz to w nosie?” to ogólnopolska kampania edukacyjna poświęcona przewlekłemu zapaleniu zatok przynosowych z polipami nosa (PZZPzPN), której celem jest szerzenie wiedzy na temat tej często marginalizowanej i niesłusznie lekceważonej choroby. Kampania objęta została patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Na przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa choruje ok. 4 procent populacji[1], a ciężki przebieg choroby stwierdza się u ponad 17 tys. chorych.

Wbrew powszechnej opinii przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa (PZZPzPN), to poważna jednostka chorobowa, która w dużym stopniu upośledza jakość życia chorujących na nią pacjentów, powodując m.in. trudności w oddychaniu, bezdech, zaburzenia snu czy utratę węchu. Sporadycznie w przebiegu PZZP z polipami nosa może dojść do rozwoju poważnych powikłań, takich jak zapalenie tkanek miękkich oczodołu, którego konsekwencją może być utrata wzroku bądź zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i tkanek mózgowia, co może zakończyć się tragicznie. Ciągły ból głowy i uczucie napięcia oraz stale nawracający charakter choroby prowadzą do wyczerpania emocjonalnego i frustracji. Wielu pacjentów
z PZZPzPN uważa, że jakość ich życia jest porównywalna lub gorsza niż życie w chorobach takich jak: choroba Parkinsona czy choroba wieńcowa serca, tym bardziej że PZZPzPN nie jest jedyną chorobą, której doświadczają. Często pacjenci z przewlekłym obustronnym PZZPzPN o ciężkim przebiegu zmagają się również z przewlekłymi zakażeniami górnych dróg oddechowych, astmą, na którą choruje ok. 50% pacjentów z PZZPzPN czy atopowym zapaleniem skóry. Ostatnie odkrycia naukowe wykazały, że zarówno u podstaw PZZPzPN jak i innych chorób atopowych czy alergicznych leży przewlekłe zapalenie typu 2 i nadmiernie aktywna odpowiedź układu odpornościowego.

Leczenie polipów obejmuje najczęściej terapię glikokortykosteroidami miejscowymi i zabiegi chirurgiczne polegające na usunięciu polipów. Niestety leczenie chirurgiczne mimo dużej skuteczności często wiąże się z ryzykiem nawrotu choroby i potrzebą reoperacji.

Jak wskazują przeprowadzone w ramach kampanii “Masz to w nosie?” badania ponad 88% respondentów, którzy zadeklarowali, że mieli zabieg usuwania polipów uznało, że operacja ta nie przyniosła oczekiwanego i trwałego efektu.

Nawrót choroby wśród wszystkich pacjentów leczonych chirurgicznie występuje średnio już po 22 miesiącach[2] co powoduje, że pacjenci wracają pod opiekę lekarza i ponownie walczą
z objawami, które w konsekwencji prowadzą do ponownego podejmowania decyzji związanej z koleją operacją chirurgiczną w tej bardzo wrażliwej strefie.

Konieczność hospitalizacji i zwolnień lekarskich związanych z leczeniem i rekonwalescencją po zabiegach chirurgicznych, jak również sama choroba znacząco ograniczają aktywność zawodową i społeczną chorych prowadząc stopniowo do depresji i ich wykluczenia z życia społecznego.

Tylko dzięki popularyzacji wiedzy na temat PZZPzPN zarówno wśród społeczeństwa jak
i samych lekarzy możemy temu przeciwdziałać.

Inicjatorami kampanii są: Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych i Fundacja Wygrajmy Zdrowie. Wraz z nami patronatu kampanii udzieliło Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

[1] Źródło: https://www.termedia.pl/pulmonologia/Prof-Kuna-Zapalenie-zatok-przynosowych-to-jedna-z-najczestszych-i-nawracajacych-chorob,46951.html

[2] Źródło https://pta.med.pl/wp-content/uploads/2023/03/IQVIA-Epidemiological-study-CRSwNP.pdf

Udostępnij nasz post!

Ostatnie wiadomości

Walne Zgromadzenie Delegatów PTA

25 czerwca, 2024|

Niniejszym informujemy, iż Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego odbędzie się w dniu 9 października 2024 r. o godzinie 11.00 (I termin, II termin – [...]

World Allergy Week 2024

7 czerwca, 2024|

Alergie pokarmowe stają się coraz bardziej powszechne u ludzi w każdym wieku, na całym świecie. Szacuje się, że w Polsce, występują u 4—8% dzieci i [...]