GRANTY SZKOLENIOWE NA 15 KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ PTA

Do pobrania:

Aplikuj o grant szkoleniowy PTA

oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w powyższym wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury kwalifikacyjno-konkursowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).