Minister Zdrowia wydał obwieszczenie w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z chorobami alergicznymi w szkole.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne przygotowało i złożyło w Ministerstwie Zdrowia projekt zaleceń grupy ekspertów PTA dotyczący postępowania i opieki w szkole z dziećmi z chorobami alergicznymi – astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry, pokrzywką i anafilaksją, w tym kwestii podawania adrenaliny w przypadku wystąpienia wstrząsu w placówkach oświatowych. Eksperci zawarli w nim także wytyczne dot. konieczności dostępności leków ratujących życie w szkołach.

Dokument ten został opublikowany jako obwieszczenie Ministra Zdrowia w dniu 3 listopada – OBWIESZCZENIE-MZ-116.pdf.

Dziękujemy ekspertom naszego Towarzystwa za opracowanie dokumentu, Ministerstwu Zdrowia za prawne uregulowanie właściwej opieki nad uczniami z chorobami alergicznymi, Fundacji Alergia za wsparcie naszych działań w kierunku komunikacji problemu oraz Jakubowi Tylmanowi za włączenie się w kampanię ,,Ratować czy czekać?”, która informowała o konieczności edukacji nauczycieli czy innych pracowników placówek oświatowych na temat postępowania w przypadku wystąpienia anafilaksji lub ataku astmy u dzieci i młodzieży.

Udostępnij nasz post!

Ostatnie wiadomości

Grant naukowo-badawczy PTA 2023

18 stycznia, 2023|

Serdecznie zapraszamy do ubiegania się o grant naukowo-badawczy dla członków Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Dotychczas konkurs na grant naukowo-badawczy był organizowany raz na 3 [...]

Zrozum swoją alergię i zagraj z Orkiestrą

5 stycznia, 2023|

Całodniowy cykl bezpłatnych webinarów o alergii Portal Strefa Alergii pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego przygotował cykl bezpłatnych wykładów online dla pacjentów, które potrwają cały dzień. [...]