Nagroda PTA im. Prof. Mieczysława Obtułowicza za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie alergologii

Zachęcamy do zgłaszania prac doktorskich do konkursu PTA o nagrodę im. Prof. Mieczysława Obtułowicza.

Nagroda ta jest przyznawana przez Komisję ds. grantów PTA w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną nie wcześniej niż w 2023 roku (niezgłoszoną do konkursu wcześniej), a zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać: autor pracy, a w wyjątkowych sytuacjach zamiast autora zgłoszenia pracy może dokonać: promotor, dziekan wydziału uczelni lub dyrektor instytutu naukowego. Ostateczny termin nadsyłania wniosków to 29 lutego 2023 r. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi w terminie do 22 marca 2024 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania: Regulamin-konkursu-najlepsza-rozprawa-doktorska-PTA-2023
Formularz dostępny na stronie: Najlepsza rozprawa doktorska w dziedzinie alergologii

Nagroda PTA im. Prof. Bogdana Romańskiego za najlepszą pracę oryginalną w dziedzinie alergologii

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Nagroda PTA im. Prof. Bogdana Romańskiego za najlepszą pracę oryginalną w dziedzinie alergologii”.

Celem ufundowanej przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne nagrody imieniem prof. Bogdana Romańskiego, pierwszego Prezydenta PTA (1982 – 1988), jest coroczne wyłonienie najlepszej pracy oryginalnej w dziedzinie alergologii opublikowanej przez Członka Towarzystwa. W konkursie może brać udział pierwszy Autor pracy oryginalnej, który nie ukończył 35 r.ż. i jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Do konkursu mogą być zgłoszone prace oryginalne, które zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym ze współczynnikiem oddziaływania (Impact Factor) nie mniejszym niż 2,000. Konkurs odbywa się cyklicznie raz do roku. Zgłaszane mogą być prace przyjęte do druku nie później niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem terminu nadsyłania prac do konkursu w danym roku. Ostateczny termin nadsyłania wniosków to 29 lutego 2023 r. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi w terminie do 22 marca 2024 r.

Zapraszamy do udziału!

Do pobrania: Regulamin-konkursu-najlepsza-praca-oryginalna-PTA-2023
Formularz dostępny na stronie: Najlepsza praca oryginalna w dziedzinie alergologii

 

Udostępnij nasz post!

Ostatnie wiadomości

Wyzwania w leczeniu astmy – wywiad z prof. Marcinem Moniuszko

15 lutego, 2024|

Na łamach Rynku Zdrowia rozmowa z prof. Marcinem Moniuszko wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Poszukamy odpowiedzi na następujące zagadnienia: Dlaczego astma osłabia naszą odporność? Czy leczenie astmy pomaga [...]

Atopowe Zapalenie Skóry. Wywiad z prof. Romanem Nowickim

30 stycznia, 2024|

AZS to przewlekła i nawrotowa dermatoza alergiczna, która każdego roku dotyka coraz większej liczby osób zarówno wśród dzieci jak również pacjentów dorosłych. Znaczny wzrost zachorowalności odnotowuje się [...]

Spotkanie Klubu Młodych PTA

25 stycznia, 2024|

Serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu Klubu Młodych PTA, które zaplanowane jest w dniach 23-24 maja w Warszawie. Klub Młodych daje możliwość udziału w szkoleniach rozwijających [...]