Resort nauki 17 lipca opublikował wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Z ogromną przyjemnością informujemy, że “Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology” otrzymała 140 punktów MEiN. Jest to nasz kolejny sukces po otrzymanym niedawno IF 0.2.

Serdecznie gratulujemy Redaktorowi Naczelnemu – prof. R. Pawliczakowi, zespołowi redakcyjnemu, recenzentom oraz wszystkim autorom opublikowanych w czasopiśmie tekstów, które stały się podstawą uzyskania IF oraz punktacji MEiN.

Życzymy dalszych sukcesów w rozwoju „Alergologii Polskiej – Polish Journal of Allergology” i zapraszamy do opublikowania na jej łamach swoich prac.

Udostępnij nasz post!

Ostatnie wiadomości

Analiza programu lekowego B.44

6 listopada, 2023|

To dokument, którego celem jest zaproponowanie rozwiązań poprawiających sytuację osób chorych na astmę ciężką, w tym dostępności leków biologicznych. W jego ramach przeprowadzono analizę organizacji [...]

Akademia Młodego Alergologa 2024

24 października, 2023|

W odpowiedzi na liczne pytania, PTA wraz z Komitetem Naukowym pod przewodnictwem dr n. med. Aleksandry Kucharczyk, zaprasza do Akademii Młodego Alergologa 2024! Szkolenie będzie [...]

VIII Kliniczne Forum Ekspertów – fotorelacja

26 października, 2023|

Wystartowało VIII Kliniczne Forum Ekspertów PTA! W ciągu trzech dni zaprezentujemy nowości alergologii i pulmonologii w niepowtarzalnej atmosferze, którą oferują tylko i wyłącznie spotkania naszego [...]

PTA członkiem WHIH

17 października, 2023|

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) rośnie w siłę m.in. dzięki naszemu akcesowi. Dzisiaj podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego staliśmy się członkiem unikalnej na skalę Europy [...]