Miło nam poinformować, że w konkursie na grant naukowo-badawczy PTA w wysokości 25.000 zł zwyciężył Piotr Damiański z aplikacją “Ocena skuteczności klinicznej oraz kluczowe predyktory odpowiedzi terapeutycznej na leczenie mepolizumabem i benralizumabem astmy ciężkiej eozynofilowej”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas specjalnej sesji w trakcie 15 Konferencji Szkoleniowej PTA.
Serdecznie gratulujemy!
Za nami kolejny dzień Konferencji Szkoleniowej PTA, obfitującej nie tylko w pasjonujące wykłady i prezentacje, ale także w wydarzenia towarzyszące.
Wczoraj braliśmy udział w akcji sadzenia drzew “Drzewa od Teva”.
Podczas wieczornej gali Strefy Alergii zostaliśmy wyróżnieni przez ten portal, za wysiłek włożony w szerzenie wiedzy wśród pacjentów.

Trwa 15 Konferencja Szkoleniowa PTA. Gościmy na niej 700 uczestników, 70 wykładowców, ponad 120 wystawców.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania są prof. Rudolf Valenta oraz prof. Karina Jahnz–Różyk.

W trakcie sesji inauguracyjnej uhonorowaliśmy:

  • prof. Piotra Kunę za wkład w powstanie i rozwój Konferencji Szkoleniowej PTA,
  • dr Marlenę Tynecką- zwyciężczynię konkursu PTA im. Prof. M. Obtułowicza na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie alergologii w 2022 roku pt. „Bezpieczeństwo podawania i mechanizmy działania mezenchymalnych komórek macierzystych”
  • dr Piotra Łacwika – zwycięzcę konkursu PTA im. Prof. B. Romańskiego na najlepszą pracę oryginalną w dziedzinie alergologii w 2022 roku pt. „The effect of intranasal steroid on quality of life and local microbiome in young children with chronic rhinosinusitis: a randomized clinical trial”

Już za chwilę rozpoczyna się 15 Konferencja Szkoleniowa PTA.